Aktuální akce

Aktuální akce

Webinář 7.11.2023 od 17.00
Registrace uzavřena
Bez možnosti zhlédnout zpětně ze záznamu.
Webináři byla udělena záštita první dámy Evy Pavlové.
Program
Moderace Jan Kulhavý
17.00
Zahájení - MUDr. Alena Šebková
17.05
Úvod a koncepce adiktologických služeb dětí do 18 let - prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
17.25
Spolupráce v rámci případu (ukázky dobré praxe, slabá místa sítě služeb, koordinace spolupráce - case management) - Mgr. Markéta Blažek Černá
17.45
Možnosti řešení a spolupráce PLDD při podezření na užívání návykové látky pacientem - MUDr. Alena Šebková
18.05
Přestávka
18.10
Panelová diskuze
18.40
Zakončení - MUDr. Alena Šebková
Garanti
Obsahový tým první dámy: Mgr. Lilly Ahou Král, MBA, Eva Holečková, Mgr. Michaela Kopalová
Partneři
Odborná záštita
Ve spolupráci
Ve spolupráci

Uplynulé akce

Webinář 25.10.2022 od 17.00
Registrace uzavřena
Program
17.00
Úvodní slovo - MUDr. Alena Šebková, MUDr. Elena Prokopová
17.10
Chřipka v době COVIDu - prim. MUDr. Pavel Dlouhý
17.30
Chřipka z pohledu pneumologa - MUDr. Jana Tuková
17.50
Význam očkování proti chřipce - prof. MUDr. Roman Chlíbek
18.10
Živý diskuzní panel - moderuje Jan Kulhavý
Partneři
Partner
Odborná záštita
Ve spolupráci
Webinář 21.4.2022 od 17.00
Registrace uzavřena
Program
17.00
Moderace - Jan Kulhavý
17.05
Zkušenost PLDD s meningokokovým onemocněním - MUDr. Alena Šebková
17.20
Zkušenost infekcionistky s meningokokovým onemocněním - MUDr. Jana Váchalová
17.35
Kazuistiky pacientů s onemocněním vyvolaným meningokoky - MUDr. Hana Roháčová, PhD.
17.50
Živý diskuzní panel
Partneři
Partner
Odborná záštita
Webinář 31.3.2022 od 18.00
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Registrace zavřena
Program
18.00
Moderace - Jan Kulhavý
18.05
Principy zdravotnické služby NATO a jejího nasazení - Brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník
18.15
Odlišnosti poskytování zdravotní péče v misích - Plk. gšt. prof. MUDr. Jan Österreicher, PhD
18.30
Medicína v omezených a polních podmínkách - co by o ní měli vědět civilní lékaři? - MUDr. et ThMgr. Marcel Hájek, Ph.D., FICS
18.45
Péče o děti na útěku před krizí a válkou - Mgr. Jitka Kosíková
18.55
Živý diskuzní panel
Partneři
Záštita
Webinář 24.2.2022 od 18.00
Chřipka a její vliv v budoucím post epidemickém období.
Registrace uzavřena
Program
18.00
Moderace - Jan Kulhavý
18.05
Chřipka v ordinaci PLDD - MUDr. Alena Šebková
18.20
Rok 2022 - co nás čeká z pohledu epidemiologie - prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
18.30
Usnadní práci dětského lékaře moderní technologie? - MUDr.  Pavla Hromádková
18.40
Fluenz Tetra v sezoně 2022/23 - Ing. Lenka Gerling, MBA
18.45
Živý diskuzní panel
Partneři
Partner
Odborná záštita
Webinář 14.12.2021 od 17.00
Význam probiotik v léčbě a prevenci atopické dermatitidy s MUDr. Lucií Mansfeldovou
Registrace uzavřena
Úvod
Význam probiotik v léčbě a prevenci atopické dermatitidy. Vědecké výzkumy potvrzují úzkou spojitost kožního a střevního mikrobiomu při patogenezi atopické dermatitidy (AD). Mikrobiom je životně důležitý zejména pro rozvoj imunitního systému a následné udržení homeostázy. V této přednášce shrnuji aktuální poznatky o vlivu střevního a kožního mikrobiomu na udržení zdravého stavu pokožky a systémové imunity  se zaměřením na změny u pacientů s AD. Ačkoli je naše poznání osy gut-skin axis (střevo- kůže - mozek) značně omezené, objevuje se řada důkazů a studií naznačujících, že modulace střevní a kožní mikrobioty probiotiky může představovat perspektivní přístup k léčbě AD. V krátké prezentaci zazní i konkrétní použití bakterie Lactobacillus paracasei i kazuistiky z praxe.
Program
17.00
Přihlášení
17.01
Úvod / moderace - Jan Kulhavý
17.05
Význam probiotik v léčbě a prevenci atopické dermatitidy - MUDr. Lucie Mansfeldová
17.35
Diskuze
17.40
Vánoční nadělení
17.45
Závěr
Partneři
Partner
Kongres 10. - 11. 9. 2021 – Top Hotel Praha / Online
Kongres pro primární péči s podtitulem "Hledejme, co nás spojuje ...".
Kongresový web
Úvod
Vážené dámy a vážení pánové,
dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na kongres Lékař 2021 aneb "hledejme, co nás spojuje", který je pořádán pod odbornou garancí České lékařské akademie. Záštitu nad kongresem převzali prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., předseda rady České lékařské akademie a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., emeritní předseda rady České lékařské akademie. Odborný program připravila MUDr. Hana Kurzová.Kongres je určen lékařům, lékárníkům a zdravotním sestrám, kteří s problematikou mezioborové spolupráce přicházejí denně do styku. Věříme, že kongres přinese účastníkům větší přehled v mezioborové spolupráci a přispěje k dalšímu zkvalitnění Vaší činnosti. Tématické zaměření kongresu Vás jistě zaujme a doufáme, že i Vy se přijedete podělit o své zkušenosti.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Partneři
Odborná záštita
Záštita
Projekt Lékař Talk je celoroční informační zdroj, jehož cílem je pomoci zdravotníkům všech oborů zdokonalit jejich práci a realizovat jejich nápady. Vstupte do vědomostí a procesů lidí, kteří si budují pozoruhodné kariéry a vedou svá odvětví.
Přednášejícími jsou odborníci, myslitelé a pracovníci, kteří se k nám připojují, aby sdíleli praktické poznatky z řady odborností a sektorů prostřednictvím přednášek.
Aktuální akce

Eliška Márová / Project manager
Mohu Vám s něčím pomoci?
Ozvěte se eliska@ahoupr.cz nebo +420 603 705 911
Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích akcích? Odebírejte novinky přímo do emailu.

Mgr. Lilly Ahou Král, MBA / Business Leader
V případě dotazů na partnerství mě kontaktujte na email lilly@ahoupr.cz