V současné době pozorujeme velký zájem pacientů o „přírodní léčbu“, snahu o omezení užívání antibiotik a jiných běžných léčiv. V této snaze pacienti často hledají pomoc na
internetu a užívají doplňky stravy a jiné neověřené preparáty, pouze výjimečně tuto léčbu konzultují s lékařem. Léčivé rostliny mají značný terapeutický potenciál, při nerozumném užívání však mohou pacienta poškodit. Především je třeba rozlišovat mezi léčivem rostlinného původu a doplňkem stravy.

Definice – Lék " Látka nebo kombinace látek, která má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat"

Definice – Doplněk stravy "Potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních nebo dalších látek"

Legislativa – Lék Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Legislativa – Doplněk stravy Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Registrace – Lék Musí projít schvalovacím řízením – registrací Státního ústavu pro kontrolu léčiv; po dokázání přesného složení, bezpečnosti a účinnosti

Registrace – Doplněk stravy Nejsou schvalovány ani registrovány, nikde není nutné přikládat výsledky jakýchkoliv testů či kontrol nezávadnosti

Zveřejnění přesného složení – Lék Lze najít na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv sukl.cz

Zveřejnění přesného složení – Doplněk stravy Není nutné nikde dokladovat

Databáze – Lék sukl.cz

Databáze – Doplněk stravy Neexistuje

Jednou z globálních zdravotních hrozeb je nárůst rezistence (odolnosti) bakterií vůči antibiotikům. Z faktorů rezistence vůči antibiotikům hraje významnou roli růst bakterií
v biofilmu. Biofilm je společenství buněk obalené v jimi produkované gelové hmotě, tzv. extracelulární matrix (ECM). Laicky se dá biofilm přirovnat k pevnosti poskytující ochranu a zázemí vojákům, kteří odtud vyrážejí na další mise. Pro likvidaci bakterií žijících v biofilmu je třeba řádově vyšší dávka antibiotik než na likvidaci téže bakterie, která volně pluje např. v moči. Pro bakterie je životně nezbytné postupovat koordinovaně a synchronizovat svoje aktivity, i tvorba biofilmu je vyjádřením schopnosti postupovat jako tým. Základ komunikace mezi mikroorganismy, který umožňuje bakteriálním populacím vytvářet synchronizovanou odpověď na stresové faktory, se nazývá quorum sensing. Jedná se o mechanismus, který umožňuje bakterii vnímat změny v hustotě populace bakterií v daném prostředí a adekvátně na ně reagovat. Zabránění mezibuněčné komunikaci se nyní intenzivně zkoumá jako další možnost terapie infekčních onemocnění.

Extrakty z rostlinných drog mohou účinně napomoci v boji proti infekčním onemocněním, ať už se jedná o onemocnění horních cest dýchacích, či jiné akutní a chronické nemoci.

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, PhD.