Pro rodiče je výchova dítěte náročné zaměstnání na celý úvazek. Zejména malé dítě jen málokdy respektuje, že rodič je unavený, bolí ho hlava, musí něco udělat, a neustále vyžaduje jeho pozornost a chce si s ním hrát. Rodiče (zejména matky) mají tendenci být více unavení, vyčerpaní, nevyspalí, dokonce depresivní. Někdy se můžeme setkat i s rodičovským vyhořením. Dnes totiž mnohem lépe než dřív rozumíme potřebám dítěte a jejich uspokojování, což leckdy zvyšuje tlak na rodiče a jejich faktické zatížení. Ovšem na druhé straně nikdo nedokáže dát najevo lásku a radost jednoznačněji než dítě.

Photo by Kelli McClintock on Unsplash

S nikým se tak bezprostředně a upřímně nezasmějeme jako s dítětem, rozzářené oči v údivu nad „objevem“ nebo vánočním dárkem už my dospělí tak upřímně nedokážeme. Když vidíme, jak se nám dítě proměňuje před očima, a víme, že je to i naše zásluha a výsledek našeho snažení, představuje to pro nás velkou životní satisfakci. Dítě je naše pokračování i naplnění pocitu, že jsme něco dokázali, že jsme nebyli na světě zbytečně. Dítě nás motivuje k aktivitě i k tomu, abychom byli lepší. Jaké jsou cesty zlepšení naší rodičovské kondice a zvýšení odolnosti?

Měli bychom vyhledávat společné činnosti, které baví dítě a s přimhouřeným okem i nás. Důraz bychom měli klást na pozitivní, radostné události. Připomínat bychom měli vše, co se podařilo. Dítě bychom měli podporovat a pomáhat mu, aby uspělo. Žádné negativní projevy přicházející od dítěte bychom neměli brát osobně. Měli bychom rozlišovat věci důležité a méně podstatné. Dítě je na předním místě, neumytá okna rodinnou pohodu neohrozí. Od nejútlejšího věku dítěte bychom měli hledat způsob, jak aspoň kousek času mít jen pro sebe.

PhDr. Václav Mertin – Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.