Výživa obecně (nutrice) a výživa léčebná (dietoterapie) jsou oblastí, kde se setkávají činnosti zdravotnických profesionálů medicínského i nemedicínského vzdělání. Největší podíl profesních činností vyžaduje od nutričních terapeutů a od profesí „sesterských“ (všeobecná sestra, dětská sestra).

V ordinacích praktických lékařů pak je sestra jediným partnerem pro pacienta při základní identifikaci nutriční problematiky a je také informačním zdrojem o možnostech řešení. Od legislativní novely v roce 2017 jí také přísluší činnost v rámci péče o zdraví, prevence nemocí a podpory zdraví obyvatelstva.

Reálně však není tato činnost realizována buď vůbec, nebo formou laické rady, která často vede k nekvalifikovanému poradenství či přímo rizikovému doporučení. Z hlediska celkového hodnocení této činnosti je třeba konstatovat, že máslo je na hlavě, a to je třeba napravit.

PhDr. T. Starnovská – odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče, zdravotnictví