9. - 10. září 2022 – Praha / Online

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Za pasivní účast obdržíte 9 kreditů do systému celoživotního vzdělávání.

Registrace ⟶

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás pozvali na kongres pro ambulantní praxi Lékař 2022, který se i letos bude konat s mottem „Hledejme, co nás spojuje”. Lékař 2022 je „tak trochu jiný kongres” – kromě odborných, prakticky zaměřených sdělení nabízí i unikátní příležitost nahlédnout do mysli jejich přednášejících, předních českých odborníků, a seznámit se s tím, jaké vize je dovedly až na pozici leaderů ve svém oboru.

Hlubší filozofický rozměr nabídne programový blok věnovaný emocím v medicíně – z pohledu chirurga (prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.), algeziologa (doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.) a neurofyziologa (prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., PhD., FCMA). V letošním programu se hned dvakrát objevuje aktuální téma práce s problematickým a agresivním pacientem – v jednom bloku o něm budeme diskutovat z pohledu ambulancí, v druhém z pohledu urgentního příjmu. Z ryze prakticky a oborově zaměřených bloků bychom rádi zmínili alespoň Včasnou diagnostiku vybraných nemocí a záchyt rizikového chování u dětí a dorostu, dále téma Imunologie mj. se zajímavou problematikou tělesné zátěže jako dávkované formy stresu v prevenci a léčbě, a také téma Gynekologie a gynekologických infekcí v ordinaci praktického lékaře.

Rádi bychom vás upozornili i na předkongresová sympozia věnovaná jak tématům tradičním (očkování), tak zcela novým, dosud málo diskutovaným (bio-psycho-sociální etiologie závislostí a vliv kouření vs. alternativních forem užívání tabáku na vznik kardiovaskulárních onemocnění z pohledu praktického lékaře).

Přijedete budovat jedinečnou komunitu a podělit se o své zkušenosti.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, ohodnocena kredity ČLnK a garantována ČAS.

Hybridní kongres, co očekávat?

Lékař 22 je lékařský kongres, který se uskuteční hybridní formou.
Proběhne v Praze i online a je jen na vás jakou variantu si vyberete.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Za pasivní účast obdržíte 9 kreditů do systému celoživotního vzdělávání. Odborný garant: MUDr. Hana Kurzová

Pořadatel a organizátor: Ahou Public Relations, s.r.o.
Odborná záštita: Česká lékařská akademie a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Na místě Vás čeká přednáškový sál, salonek na workshopy a nebude chybět ani tradiční výstavní expo, kde naleznete všechny partnery spolu s dobrou kávou.

Hybridní forma, vyberte si!

Online Vás čeká „maraton“přednášek, které zazní v hlavním sále, do kterých se můžete zapojit aktivně, Vaše dotazy budeme moci napsat do společného chatu ve vysílání a moderátor se následně zeptá za Vás.

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Kde? Kam a jak?

Na místě

Místo konání – Top Hotel Praha, Blažimská 4, Praha
Metro – trasa C, stanice Chodov
Bus – č. 115 - zastávka Městský archiv
Parkování – 140 Kč/den

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Online

Online vysílání je akreditované. Na základě registrace získáte odkaz ke sledování předkongresového sympozia a kongresu Lékař 22. Kredity lze udělit pouze registrovaným účastníkům jenž se přihlásí do vysílání.

Kde? Co a jak?

Místo konání

Comfort Hotel Prague City East
Bečvářova 2081/14
100 00 Strašnice

Metro "Strašnická"
Tramvaj č. 7, 16, 95 - zastávka "Solidarita"

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Online

Na základě předchozí registrace získáte odkaz do vysílání (nejpozději 2 hodiny před zahájením). Kredity ČLK lze udělit pouze registrovaným účastníkům, kteří se přihlásí do vysílání.

Program

Pátek / 9. září

10.00
Otevíráme festival
Význam komunikace v tématu očkování / 16.00 – 17.35
Předkongresové sympozium / 17.40 – 19.00

Sobota / 10. září

Zahájení kongresu/ 8.00 – 8.30
I. blok / 8.30 – 9.40 / Antibiotika a jak dál?
II. blok / 9.45 – 10.55 /  Co Vaše srdce vydrží?
III. blok / 11.00 – 12.10 / Jsme, to co jíme?
IV. blok / 13.40 – 14.50 / Máme se čeho obávat?
V. blok / 14.55 – 16.05 / Nemoc - obraz duše?
VI. blok / 16.10 – 17.20 / Přínos urgentní medicíny pro lékaře a jejich pacienty

Program

Pátek / 9. září

Registrace / 15.00 – 16.00
Zahájení programu/ 16.00 - 16.15
Mgr. Lilly Ahou Král, MUDr. Hana Kurzová, MUDr. Alena Šebková, prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., PhD., FCMA, Jan Kulhavý
Očkování / 16.15 - 17.45
Moderuje Jan Kulhavý
Proč očkovat chlapce proti HPV*
MUDr. Alena Šebková
Nové možnosti v očkování*
MUDr. Zuzana Blechová
Nová data z ESPID
MUDr. Zdeněk Zíma
Přestávka / 17.45 - 18.00
Satelitní sympozium společnosti PMI Science (Philip Morris International) / 18.00 - 18.40
Moderuje Jan Kulhavý
Kouření, metabolický syndrom a snižování rizika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Farmakokinetika nikotinu a tabákové alternativy s modifikací rizika založenou na důkazech
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA
Dopad tabákových výrobků na kardiovaskulární onemocnění z pohledu praktického lékaře
MUDr. Miroslava Petroušová
Diskuze
Přestávka / 18.40 - 19.00
Networking / 19.00 - 22.00
Moderuje Jan Kulhavý
Je léčba na psychiatrii stigma?
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Arteterapie (pouze pro účastníky s prezenční formou)
MUDr. Alena Šebková
MUDr. Helena Hovorková
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
MUDr. Iva Brandejsová
MUDr. Svatopluk Velkoborský
Networking
Moderátor: Milan Šteindler
Stopy českých lékařů v zahraničí
Bude upřesněno

Sobota / 10. září

Zahájení programu/ 9.00 - 9.05
MUDr. Hana Kurzová, MUDr. Alena Šebková, Jindra Pavlicová, Jan Kulhavý
Pediatrie - včasná diagnostika / 9.05 – 10.05
Moderuje MUDr. Alena Šebková, Jan Kulhavý
SMA
doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
SCIT
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Včasná diagnostika v ordinacích PLDD
MUDr. Alena Šebková
Diskuze
Emoce / 10.05 - 11.00
Moderuje MUDr. Hana Kurzová, Jan Kulhavý
Emoce z pohledu chirurga
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Emoce z pohledu algeziologa
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Emoce v medicíně
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., PhD., FCMA
Diskuze
Přestávka / 11.00 - 11.30
ČAS / 11.30 - 12.30
Moderuje Jindra Pavlicová, Jan Kulhavý
Problémový pacient v ordinaci
PhDr. Tamara Hrachovinová
Agresivní osoba ve zdravotnickém zařízení
Vít Baloušek
Jak vnímá pacient chování lékaře a sestry v ordinaci
Jindra Pavlicová
Diskuze
Oběd / 12.30 - 13.30
Imunologie / 13.30 - 14.30
Moderuje MUDr. Hana Kurzová, Jan Kulhavý
Léčba alergií dnes
doc. MUDr. Petr Čáp
Tělesná zátěž jako dávkovaná forma stresu v prevenci a léčbě
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Diskuze
Gynekologie / 14.30 - 15.30
Moderuje MUDr. Hana Kurzová, Jan Kulhavý
Infekční onemocnění těhotných v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Radovan Vlk
Gynekologická infekce v ordinaci praktického lékaře, problematika vaginálního mikrobiomu
MUDr. Zuzana Čepická Líbalová
Diskuze
Přetávka / 15.30 - 16.00
Urgentní medicína / 16.00 - 17.00
Moderuje MUDr. Hana Kurzová, Jan Kulhavý
Problematický pacient na urgentním příjmu
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
Jak nepřeplnit urgentní příjem - spolupráce s ambulantní sférou i pacienty
MUDr. Ondřej Rennet
Diskuze
Zakončení programu / 17.00
* Komerční sdělení partnerů
Změna programu vyhrazena

Workshop

Kapacita salonku je omezena na 15 účastníků pouze s prezenční formou.

Pátek / 9. září

17.00 - 17.40
Jak léčit duševní poruchy chronobiologickou fototerapií
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Světlo je optické záření schopné vyvolat vizuální počitek přímo. Některé vlnové délky světla předávají důležité mimovizuální informace. Na viditelné světlo můžeme pohlížet buď jako na elektromagnetické záření, nebo proud fotonů. V rámci chronobiologické fototerapie (ChBFT) je světlo zdrojem informace o čase. ChBFT je léčebná metoda využívající umělé zdroje (zářivky, LED) chladného bílého plnospektrálního světla. Tyto zdroje mají většinou intenzitu světla 2500 – 10000 luxů. Potřebná intenzita ChBFT je ovlivněna věkem pacientů. Začátek i délka aplikace (od minuty až k celodenní aplikaci) se liší od typu léčebné intervence, pro kterou je ChBFT aplikována (deprese, poruchy spánku, poruchy rytmu spánek-bdění, delirium nasedající na demenci, neurodegenerativní onemocnění atd.). Nástup účinku ChBFT je v řádu dnů. Vedlejší nežádoucí účinky nejsou závažné. Objevují se na počátku léčby. Nejčastěji se setkáváme s podrážděním spojivek a bolestmi hlavy. Kontraindikací zahájení aplikace ChBFT je přítomnost makulární degenerace. Vedlejší nežádoucí účinky jsou přechodné a většinou po několika dnech mizí, nebo výrazně ustupují. Můžeme je také modulovat změnou parametrů užité intenzity světla a délky jeho aplikace. Indikace ChBFT: sezónní afektivní porucha, nesezónní depresivní poruchy, poruchy rytmu spánek-bdění (jet-lag, směnný provoz), poruchy spánku, deliria a poruchy chování u demencí. ChBFT je jednoduchá, nefarmakologická, účinná, dobře tolerovaná a bezpečná metoda léčby. Mnoho  publikovaných studií prokazuje její signifikantní účinnost v léčbě řady duševních poruch a syndromů. V léčbě depresivní poruchy je prokázána v monoterapii její srovnatelná účinnost s antidepresivy. Workshop bude sestávat ze shrnutí teoretických východisek metody ChBFT a z kazuistik příkladů intervence u vybraných duševních poruch.

Networking
Moderátor: Milan Šteindler
Stopy českých lékařů v zahraničí
Bude upřesněno

Sobota / 10. září

10.00 - 10.30
Základy verbální a neverbální komunikace
Milan Šteindler

Komunikace je velmi komplexní a široký pojem, což odpovídá velkému zájmu mnoha vědních oborů (psychologie, politologie, neurověda, lingvistika, biologie, antropologie a dalších), z nichž každý se ji snaží popsat ze svého úhlu pohledu, tedy v rámci určitého teoretického rámce. Komunikace je zároveň předpokladem soužití a prostředkem utváření společnosti. Neexistuje tedy žádná její celistvá a všeobjímající definice. V užším slova smyslu lze komunikaci chápat jako výměnu informací mezi dvěma a více lidmi. Od narození se učíme komunikovat a tak máme dojem, že komunikaci znám, naše sdělení jsou vyslyšena a pochopena. Přesto více či méně narážíme na nepochopení, na negativní či přímo toxické prostředí.
Milan Šteindler z jeho 30letou praxí herce, scénáristy a režiséra připravil workshop zaměřený na verbální i neverbální komunikaci, která hraje důležitou roli ve vztahu lékař – pacient.
11.00 - 11.30
Základní neodkladná resuscitace
Mgr. Jan Bradna

1/ Základní neodkladná resuscitace dospělého - Neodkladná resuscitace, zahájená bezprostředně po zástavě srdce, je jedinou terapií srdeční zástavy. Zejména pro zdravotníky prvního kontaktu je to velice aktuální téma, které by měli bezpečně ovládat. Workshop zahrnuje nácvik základní resuscitace dospělého - kompresí hrudníku a ventilace dýchacím vakem.
2/ Základní neodkladná resuscitace dětí - K selhání základních životních funkcí u dětí dochází z jiných příčin než u dospělých. Včasné rozpoznání stavu a bezodkladné zahájení neodkladné resuscitace jsou zásadní pro kvalitní přežití. Workshop zahrnuje nácvik základní neodkladné resuscitace dětí - kompresí hrudníku a ventilace dýchacím vakem.
12.00 - 12.30
Bezpečné použití AED, akutní interní stavy
Mgr. Jan Bradna

1/ Bezpečné použití AED - Časné podání defibrilačního výboje (do 3-5 min od srdeční zástavy) dokáže zvýšit šanci na kvalitní přežití až na více než 60%. K časné defibrilaci slouží stále více se rozšiřující přístroje AED. Workshop tematicky navazuje na základní neodkladnou resuscitaci a zahrnuje nácviky bezpečného použití AED.
2/ Akutní interní stavy - U akutních interních stavů hraje zásadní roli čas. Workshop zahrnuje systematický přístup k pacientovi s bolestmi na hrudi, vyhrocenou alergickou reakcí, náhlým ochrnutím a bezvědomím s křečemi. Probereme diagnostiku, efektivní předání informací záchranné službě a první pomoc do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby.
13.00 - 13.45
Homeopatie jako komplementární metoda při odvykání kouření
MUDr. Eliška Bartlová

V homeopatické praxi používám třístupňovou metodu odvykání kouření: 
1/ Snížení chuti a touhy po cigaretě, 2/ Snížení výskytu abstinenčních příznaků, 3/ Specifická detoxikace
Doporučuji neopomenout přípravnou etapu odvykání. Odvykání kouření je klíčová kapitola - abstinenční příznaky jsou to, co vrací odvykajícího opět k cigaretě. Nedílnou součástí terapie musí být i behaviorální postupy a vedení pacienta po dobu nejméně 3 měsíců. 
14.30 - 15.00
Neodkladná péče o dítě v ordinaci VPL (PLDD)
MUDr. Zdeněk Zíma

V primární péči se setkáváme s dítětem v ohrožení života vzácně, pro praktiky pro dospělé se jedná vysloveně o raritní situaci. Z toho důvodu je zpravidla spojena se značným stresem a její zvládnutí je pro lékaře bez zkušeností s intenzivní péčí velmi náročné. Vzhledem k závažnosti těchto stavů je jejich zvládnutí bezpodmínečně součástí jak pregraduální, tak předatestační přípravy. Teoretický základ tedy máme všichni bezpochyby dobře zvládnutý. Ve stresové situaci se však přesto může lékař snadno dostat do potíží. Workshop je zaměřený především na praktické postupy, jak ovládnout náročnou situaci a stabilizovat pacienta před předáním do další péče. Autor vychází z vlastních zkušeností lékaře Záchranné služby a také praxe v ordinaci PLDD. Zaměříme se nejběžnější akutní stavy v dětském věku jako je dušení, těžké úrazy, křečové stavy, náhle vzniklé bezvědomí, šokové stavy různé etiologie. Workshop je koncipován pro ambulantní lékaře.

Ubytování

Ubytování v místě kongresu
Comfort Hotel Prague City East
Bečvářova 2081/14
Praha 10 - Strašnice
Mapa

Rezervace ubytování zde


Kontakt:
+420 296 744 100
reception.copr@c-hotels.cz


Objednávka ubytování není součástí registrace.

Registrace

Prezenční účast

1500 Kč

Kategorie:
- lékař / rezident
- zdravotní sestra / student

Registrace zahrnuje:
- vstup na přednášky
- vstup na workshopy
- vstup na výstavní expo
- občerstvení a kongresová taška
- akreditace ČLK

Prezenční účast s platbou na místě

2000 Kč

Kategorie:
- lékař / rezident
- zdravotní sestra / student

Registrace zahrnuje:
- vstup na přednášky
- vstup na workshopy
- vstup na výstavní expo
- občerstvení a kongresová taška
- akreditace ČLK

Online účast

600 Kč

Kategorie:
- lékař / rezident
- zdravotní sestra / student

Registrace zahrnuje:
- vstup na online přednášky
- akreditace ČLKRegistrace ⟶

Storno poplatek z  celkové ceny objednaných služeb je 100% od 1.9.2022. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Partneři

Pořadatel a organizátor

Odborná záštita

Odborná záštita

Akreditace

Hlavní partner

Hlavní partner

Hlavní partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Hlavní partner

Partner

Partner

Tato odborná akce je (částečně)sponzorována společností Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Bc. Monika Šebestová / Project Manager
Mohu vás s něčím pomoci?
Ozvěte se monika@ahoupr.cz nebo +420 774 706 569
Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích akcích? Odebírejte novinky přímo do emailu.

Mgr. Lilly Ahou Král / General Manager
Máte zájem o partnerství či jinou formu spolupráce?
Obraťte se na mě lilly@ahoupr.cz nebo +420 724 359 365