SPLDD ČR

si Vás tímto dovoluje pozvat na celorepublikový
cyklus vzdělávacích seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost,
pro rok 2013 na téma: 2+1 netradiční pohledy na očkování a péči o pokožku.

Odborný garant:

MUDr. Pavel Neugebauer
Předseda SPLDD ČR

Semináře jsou zapsány do registru akcí celoživotního
vzdělání PLDD dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR.

Ahou Public Relation
U Hranic 16, 100 00 Praha 10
tel: 603 705 911 fax: 267 184 048
e-mail: petra@ahou.cz

REGISTRACE