Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
ve spolupráci s iniciativou 1000 dní Vás zvou na cyklus vzdělávacích seminářů 1000 dní.

Seminář 1000 dní pro praktické dětské lékaře na téma:
Výživa novorozence s nízkou porodní hmotností a výživa batolat.

Seminář 1000 dní pro zdravotní sestry na téma: Výživa dětí časného věku.

Odborný garant: MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Vzdělávacího řádu SPLDD ČR, z.s.
Vzdělávací akce je akreditována Českou asociací sester.

Ahou Public Relations, s.r.o.
U Hranic 16, 100 00 Praha 10

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovní dny od 9.00 do 17.00
e-mailem na petra@ahou.cz
telefonicky na +420 603 705 911

REGISTROVAT
Pokračovat

ODBORNÝ PROGRAM

Praha 21.10.2015 / Pro lékaře

Catch up růst nedonošených
prof. MUDr. Nicholas Embleton

Je mateřské mléko předčasně narozených dětí stejné jako u donošených? (výsledky studie)
MUDr. Iva Burianová

Spolupráce mezi PC, PLDD a rizikovými poradnami
MUDr. Daniela Marková

Výživa předčasně narozených dětí po propuštění
MUDr. Iva Burianová

Specifika výživy batolat
MUDr. Natália Szitanyi

NutriCHEQ - rychlá orientace ve výživě batolat
MUDr. Natália Szitanyi

Diskuse a ukončení semináře
MUDr. Natália Szitanyi

Hradec Králové 4.11.2015 / Pro lékaře

Catch up růst nedonošených
prof. MUDr. Nicholas Embleton

Je mateřské mléko předčasně narozených dětí stejné jako u donošených? (výsledky studie)
MUDr. Jan Malý Ph.D.

Spolupráce mezi PC, PLDD a rizikovými poradnami
doc. MUDr. Zdeněk Kokštein

Výživa předčasně narozených dětí po propuštění
MUDr. Jan Malý Ph.D.

Specifika výživy batolat
MUDr. Bohuslav Procházka

NutriCHEQ - rychlá orientace ve výživě batolat
MUDr. Bohuslav Procházka

Diskuse a ukončení semináře
MUDr. Eva Svobodová

Brno 24.11.2015 / Pro lékaře

Catch up růst nedonošených
prof. MUDr. Nicholas Embleton

Je mateřské mléko předčasně narozených dětí stejné jako u donošených? (výsledky studie)
MUDr. Jan Malý Ph.D.

Spolupráce mezi PC, PLDD a rizikovými poradnami
MUDr. Ivo Borek

Výživa předčasně narozených dětí po propuštění
MUDr. Jan Malý Ph.D.

Specifika výživy batolat
MUDr. Natália Szitanyi

NutriCHEQ - rychlá orientace ve výživě batolat
MUDr. Natália Szitanyi

Diskuse a ukončení semináře
MUDr. Yveta Tomanová

Brno 24.11.2015 / Pro zdravotní sestry

Iniciativa 1000 dní
MUDr. Yveta Tomanová

Nutriční programování a význam výživy dětí časného věku
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku v ČR, Výsledky multicentrické observační studie, 2013 - 2014
MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Doporučení pro výživu kojenců a batolat, Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Výživa batolat - NutriCHEQ
MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Shrnutí a závěrečná diskuze

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ

21. 10. 2015


4. 11. 2015


24. 11. 2015
Praha, Kongresové centrum Vavruška,
Karlovo náměstí 317/5

Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr,
Jana Koziny 336

Brno, Holiday Inn Brno,
Križkovského 20

ČASOVÝ HARMONOGRAM

16:30 – 17:00
17:00 – 19:30
19:30
Registrace
Odborný program
Večeře

REGISTRACE

KATEGORIE:
TITUL:
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
ČLEN: SPLDD / OSPDL
ČLEN. ČÍSLO:
ULICE:
MĚSTO:
PSČ:
TELEFON:
EMAIL:
21. 10. 2015
04. 11. 2015
24. 11. 2015

Souhlasím se zasíláním odborných sdělení a s oslovením na další vzdělávací akce.

Zpracovávání osobních údajů v registru slouží výhradně pro potřebu uvedené vzdělávací akce, přičemž nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Pro lékaře je účast za poplatek ve výši 300 Kč
Pro zdravotní sestry je účast za poplatek ve výši 200 Kč

Tipy pro účastníky

30 minut před zahájením odborného programu probíhá registrace účastníků. Po skončení odborného programu si můžete vyzvednout potvrzení o účasti a jste zváni na občerstvení.

Partneři